Homeopatija

HOMEOPATIJA je naraven in učinkovit sitem zdravljenja, s katerim lahko pozdravimo tudi mnoge kronične bolezni. V procesu zdravljenja s homeopatijo se v organizmu postoma vzpostavlja ravnovesje na telesni in duševni ravni hkrati. S homeopatskimi zdravili spodbujamo organizem, da krepi svoj imunski sistem in vzpostavi ravnovesje hormonskega ter živčnega sistema.

Lahko zdravi skoraj vsa bolezenska stanja. Najboljše uspehe ima pri boleznih, kjer ni hujših strukturnih okvar organov ali organskih sistemov. S homeopatijo lahko zdravimo skoraj vsa bolezenska stanja. Najboljše uspehe pa imamo pri boleznih, ki so na funkcionalni ravni in še ni prišlo do hujših strukturnih okvar organov ali organskih sistemov.  Fractura oz. zlom kosti je primer, kjer je potrebna ustrezna kirurška oskrba ter pravilna imobilizacija zloma, zato, da vzpostavimo mehanske pogoje za celjenje. Fiziološki proces celjenja pa ob tem lahko podpremo, spodbudimo in okrepimo s homeopatskimi zdravili.

Zdravnik homeopat bolnika obravnava individualno, kot posameznika, ki je celovito bitje s svojo lastno zgodovino, osebnostjo, dušo in telesom. Pravilno izbrano homeopatsko sredstvo bo v organizmu učinkovito spodbudilo naravne procese za krepitev zdravja na vseh ravneh.

MEDICINA je znanost in umetnost zdravljenja.

» Najvišja in edina naloga zdravnika je obnovitev bolnikovega zdravja, kar imenujemo zdravljenje.« piše dr. Samuel Hahnemann v prvem paragrafu Organona.

Samuel Hahnemann (1755-1843) je živel v času, ko je bila t.i. šolska medicina na ravni puščanja krvi, uporabe pijavk, bljuval in odvajal. Kot visoko izobražen in razumen zdravnik, ki je opazoval posledice teh mučilnih metod »zdravljenja«, je Samuel Hahnemannn iskal bolj učinkovit, zanesljiv in manj škodljiv način zdravljenja. To je homeopatija, ki temelji na jasno razumljivih načelih.

Osnovni zakon homeopatije je »Similia similibus curentur« (Podobno se zdravi s podobnim). S homeopatskim zdravljenjem  podpiramo življenjsko silo, ki deluje v organizmu, da se ponovno vzpostavi ravnovesje, ki je ob bolezni porušeno.

Podobno misel o »življenjeski sili« je povzel tudi Nobelov nagrajenec in znan zdravnik Albert Schweitzer : »Dober zdravnik prebudi notranjega zdravnika, ki je v bolniku samem.«  Veliki zdravniki, ki so zapisani v zgodovino medicine (Hipokrat, Galen, Paracelsus…) so spoštovali rek: »Medicus currat, natura sanat!« (Zdravnik zdravi, narava ozdravi.)

V zadnjih 200 letih  je z razvojem znanosti in tehnologije tudi v medicini prišlo do napredka in velikih sprememb glede možnosti zdravljenja. Za zdravnika v 19. stoletju bi bila razprava o antibiotikih, presaditvi organov, menjavi poškodovanega sklepa z umetnim, genska tehnologija, kloniranje, biološka zdravila…  le pravljica o čudežih.

Ko sem se pred 30 leti odločala za študij medicine, sem verjela, da bosta znanost in tehnologija v tem času napredovali do te mere, da bomo zdravniki lahko pozdravil skoraj vse bolezni.  Danes vem, da je to težko…. Penicilin je bil v začetku »čudežno zdravilo«, s katerim so v 2. svetovni vojni rešili mnogo življenj ranjencev, ki bi brez tega antibiotika lahko umrli zaradi sepse. S časom pa se je razvila rezistenca bakterij, vedno več je bilo primerov alergij oz. reakcij preobčutljivosti,  nekaj ljudi pa je tudi umrlo  zaradi anafilaktičnega šoka ob aplikaciji penicilina.  Skoraj vsa alopatska zdravila so v osnovi strupi in imajo poleg želenih tudi številne neželene stranske učinke.

Angleška zdravniška zbornica je že leta 1998 opozorila svoje zdravnike in javnost, da je treba takoj zajeziti nesmiselno uporabo antibiotikov. Antibiotiki so lep primer za princip delovanja alopatskih zdravil, s katerimi se borimo »proti«. Ta zdravila imajo v svojem imenu večinoma latinsko predpono »an« ali »anti«, kar pomeni, da nekaj deluje »PROTI« nečemu (analgetik-sredstvo proti bolečini, antipiretik-sredstvo proti povišani telesni temperaturi, antitusik-sredstvo proti kašlju, antiinflamatorik-sredstvo proti vnetnemu procesu….).

Zdravniki vemo, da je proces vnetja v osnovi koristen obrambni mehanizem telesa, ki pomaga odstraniti povzročitelje bolezni, poškodovano tkivo in vzpostavi pogoje za celjenje.  Kdaj in kako blažiti znake vnetja je pomembno vprašanje. Odgovor zahteva premišljeno tehtanje med večjim in manjšim zlom za  vsakega posameznega pacienta. Na žalost je zavarovalniški sistem v zdravstvu naravnan tako, da zdravnik v javnem zavodu nima časa za tovrstno tehtanje. Večina alopatskih zdravil  se danes predpisuje po rutinskem postopku na podlagi shem v diagnostičnih in terapevtskih algoritmih.

Teh problemov v sodobni medicini ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili.

Logiko razmišljanja in način delovanja »v vojni proti bakterijam in boju proti znakom bolezni…«,  je smiselno umiriti z vprašanjem: »Kako pa lahko spodbudimo, informiramo in podpremo naravne sposobnosti organizma za krepitev zdravja?«

Odgovore na slednje vprašanje nam ponuja homeopatija.

Similia similibus curentur.

Spoštovani,

vaša vprašanje glede možnosti zdravljenja s homeopatijo mi lahko pošljete na

e-naslov: vesna3gor@gmail.com

ali na forum Med.Over.Net-homeopatija.

nazaj